ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Η επιχείρηση HERBORIA IKE που εδρεύει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε στην δράση “ Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές “ προϋπολογισμού 310 εκατ. Ευρώ. Η δράση έχει ως στόχο την βελτίωση της ποιότητάς των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων / υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητάς των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών και αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 172.437,96 ευρώ εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 86.218,98 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 172.437,96 ευρώ εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 86.218,98 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες :

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – εξοπλισμός
 • Άυλες δαπάνες
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων ( υφιστάμενο και νέο προσωπικό )

Μέσω της συμμετοχής στην Δράση, η επιχείρηση πέτυχε :

 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της
 • Αύξηση κερδοφορίας της
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας
 • Επέκταση της αγοράς με την προσθήκη νέων προιόντων & υπηρεσιών
 • Εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητάς σε προιόντα & υπηρεσίες
 • Αύξηση της παραγωγικότητάς & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών
 • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητάς
 • Δημιουργία και διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

Με την συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση η οποία λειτουργεί σε έναν νευραλγικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία και στην αγορά στην οποία εδρεύει.

Espa Banner